තැන තැන ගිහින් නිරුවත් වීම කලාවක් කරගත් සුරූපී තරුණියගේ ඡායාරුප අන්තර්ජාලයට - PHOTOS

විනෝදයට නිරුවතින් සිට ඡායාරූප ගෙන අන්තර්ජාලයට එක්කරන කාන්තාවක් පිළිබඳව පුවතක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. ඇය විසින් ලබාගන්නා මෙම නිරුවත් ඡායාරූප ඇයගේ Instagram වෙත එකතු කිරීම විනෝදාංශය

Read more