වාහන ආදායම් බලපත්‍රය ඩිජිටල් තාක්ෂණය මගින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නිකුත් කිරීම ඇරඹේ

Kavindu

වාහන ආදායම් බලපත්‍රය අන්තර්ජාලයන් නිකුත් කිරීම ඇරඹේ

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය ( ICTA ) හා රට පුරා පළාත් පාලන ආයතන මුලික කරගනිමින් රාජ්‍ය සේවය කාර්යක්ෂම කිරීම අරමුණු කරගනිමින් වාහන ආදායම් බලපත්‍රය ඩිජිටල් තාක්ෂණය මගින් අන්තර්ජාල ඔස්සේ නිකුත් කිරීමේ වැඩසටහනක් රටට පුරා ඊයේ (09) ආරම්භ විය.

එහි සම ආරම්භක උළෙල ඌව පළාත් සභාව මුලික කරගනිමින් අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් වින.

මේ  යටතේ  නීත්‍යනුකුල වාහන  අයිතිකරුවන්ට  පමණක්   මෙම වරප්‍රසාදය  ලබාගැනිමේ  හැකියාව  සැලසෙන අතර තම වාහන ආදායම් බලපත්‍රය සතියක් වැනි කාලයකදී තම නිවසටම ගෙන්වා ගත හැකිය.

වැඩිවිස්තර 1919 රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය අමතා විස්තර ලබාගත හැක.