අනියම් පෙමවතා සමඟ පෙම් සුව විඳිමින් සිටි බිරිඳව සැමියාගේ අතටම මාට්ටු වෙච්ච හැටි - VIDEO

විවාහය රඳා පවතින්නේ සැමියා සහ බිරිඳ අතර ගොඩනැගෙන විශ්වාසය මතනේ. ඉතින් විශ්වාසය සහ ආදරෙය ටිකෙන් ටික පෑල දොරෙන් පැනලා ගියාට පස්සේ අනියම් ප්‍රේමයන් ඇතිවෙන්න තිබෙන අවස්ථාව වැඩියිනේ.

ඒ වගේ සිය සැමියා ගෙදර නැති අතරේ අනියම් පෙම්වතා නිවසට ගෙන්වාගත් බිරිඳක් පිළිබඳ පුවතක් ඇමරිකාවෙන් වාර්තාවී තිබෙනවා.

බිරිඳ විසින් සැමියා නිවසේ නැති මොහොතක අනියම් සැමියා ගෙන්වාගෙන පෙම්සුව විඳිමින් ඉඳලා.

එහෙම ඉද්දි බිරිඳගේ සැමියා නිවසට පැමිණ ඇති අතර එහිදී සැමියා විසින් බිරිඳ සහ ඇයගේ අනියම් සැමියාට පහරදීලා.

සැමියා විසින් පහරදෙන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න...