සරාගී පොප් ගායිකාවක් වන බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස් හදිසියේම අභාවප්‍රාප්තවෙලා? සෝනි මියුසික් සමාගම පවසයි

Kavindu

බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස් කියන්නේ ලෝකයේ ඉන්න ජනප්‍රිය පොප් ගායිකාවක්.හැබැයි ඔන්න මේ සරාගී පොප් ගායිකාව පසුගිය දිනක හදිසියේම මරණයට පත්වෙලා තියෙනවා.

ඉතා ජනප්‍රිය ට්විටර් ගිණුමකින් තමයි මේ බව සඳහන් කරලා තියෙන්නේ.සෝනි මියුසික්  සමාගමට අයත් ට්විටර් ගිණුමෙන් තමයි මේ බන ලොවටම ප්‍රසිද්ධ කරලා තියෙන්නේ.

හැබැයි මේ සමාගම කියන්නේ මෙම ක්‍රියාව තම සමාගමේ අනු දැනුම රහිතව සිදුකළ ක්‍රියාවක් කියලයි.එම වෙබ් අඩවියට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා කියලා තමයි ඔවුන් කියන්නේ.

හැබැයි ඔන්න බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස් ඇත්තටම මියගිහින් නෑ ඔන්න.මේ ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් සෝනි සමාගම බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස්ගෙන් සමාව ඉල්ලා තිබෙනවා.